National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28522929      在线人数 : 413
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5351-5375 / 8818. (共353页)
<< < 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yu, S. Y. [0/1]
Yu, Shiaw-Shian [0/1]
Yu, Shih-Yi [3/6]
Yu, Shiuh-Sheng [2/2]
Yu, Su [1/1]
Yu, Su-May [1/1]
Yu, Ting-Chieh [1/1]
Yu, W. C. [0/1]
Yu-Wei Chu [1/1]
Yu, Yi-Ping [1/1]
Yuan, C. T. [1/2]
Yuan, F. T. [3/3]
Yuan, J. J. [1/2]
Yuan, T. H. [1/1]
Yuan, Tzu-Hsuen [2/2]
Yuan, Y. [2/2]
Yuang, Yu‐Shen [1/1]
Yue-Chi Tseng [1/1]
Yue, Kintak [2/2]
Yueh OuYang [4/4]
Yug, Y. C. [1/1]
Yuh Ouyang [8/17]
Yuling Song [1/1]
Yun-Ping Lee, Amber [2/2]
Yun-Sheng Ku [0/1]
显示项目5351-5375 / 8818. (共353页)
<< < 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈