National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30752068      在线人数 : 266
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5401-5425 / 8837. (共354页)
<< < 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Zeng, Jing-Yao [7/8]
Zeng, Zhao-Syong [1/1]
Zhang, B. H. [0/1]
Zhang, G. P. [7/7]
Zhang, Guowei [2/2]
Zhang, Silu [2/2]
Zhang X [0/1]
Zhang, Y. L. [1/1]
Zhang, Z. X. [2/2]
Zhao, J. G. [0/1]
Zhen, B. W. [0/2]
Zheng, D. [1/1]
Zheng, Jin-Yao [1/1]
Zheng, Jing-Yao [1/1]
Zheng, Junying [1/1]
Zheng, K. Y. [1/2]
Zheng, Kai-Yuan [4/4]
Zheng, Y. [1/1]
Zheng, Yibin [1/1]
Zhengyi Cao [2/2]
Zhong, Dongping [2/2]
Zhong, Jia-Wen [1/1]
Zhong, W. S. [0/1]
Zhou, Chong-Chin [3/3]
Zhou, L. F. [0/1]
显示项目5401-5425 / 8837. (共354页)
<< < 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈