National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25687699      在线人数 : 91
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目226-250 / 786. (共32页)
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Huang, Y. W. [0/3]
Huang, Ya-Lien [3/6]
Huang, Yi-Hsiang [2/5]
Huang, Yu-Chih [0/3]
Hung, W. C. [0/1]
Hung, Wen-Chin [0/4]
Hung, Wen-Ching [0/2]
Hus, I. H. [0/1]
Hysu, J. H. [0/1]
Isogami, S. [0/1]
Jao, Y. H. [0/1]
Jen, A. U. [0/1]
Jen, T. H. [0/2]
Jeng, Kay-Yi [0/1]
Jhang, Chuuan-Sheng [0/2]
Jones, A. [0/1]
Jow, Ming-Yung [1/1]
Juang, Cerrita [0/1]
K. I. Kang [0/1]
Kaiser, A. B. [0/4]
Kan, L. S. [0/1]
Kang, K. K. [0/2]
Kang, P. C. [0/7]
Kanskar, M. [0/1]
Kao, M. J. [0/2]
显示项目226-250 / 786. (共32页)
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈