National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25646908      在线人数 : 327
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目401-425 / 786. (共32页)
<< < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Nong, N. V. [0/3]
Nong, Ngo-Van [0/1]
Norman G. Lederman [0/4]
Ob, Jun-Yu [0/1]
Ou, J. Y. [0/13]
Ou, Neil [1/3]
Ou, Y. H. [0/2]
Pan, Y. C. [0/1]
Peng, X. Y. [0/1]
Plant, T. K. [0/2]
Pong, Bao-Jen [2/2]
R. W. Carpenter [0/1]
Ramley, K. [0/2]
Ricketts, J. [0/2]
S. H. Risbud [0/7]
S. W. Koch [0/2]
Sahoo, K. C. [0/1]
Sanchez, M. G. [0/3]
Sandalphon [0/1]
Shapiro, J. S. [0/2]
Shee, C. [0/1]
Shee, C. H. [0/1]
Shen, K. H. [0/2]
Shen, Yung-Chi [1/1]
Sheng, Yi-Fang [0/1]
显示项目401-425 / 786. (共32页)
<< < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈