National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20126828      在线人数 : 166
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目101-125 / 301. (共13页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hwang, Fuh-Hsin [1/1]
Hwu, Shian-Uei [0/1]
Jan, Yih-Haw [1/1]
Jhuang, He-Kai [0/1]
Johnson, P. D. [0/1]
Kao, Tzi-Wei [2/2]
Kao, Yung-Sheng [0/1]
Ke, S. H. [0/2]
Kiang, J. F. [1/6]
Kiang, Jean-Fu [8/14]
Kiang, Kiang, J. F. [0/1]
Krishna, H. [0/1]
Kuan, Po-Tse [1/1]
Kuo, Yen-Ting [1/2]
Lai, C. -J [0/2]
Lai, C.-J [0/1]
Lai, Chin-Jui [1/3]
Lai, Feipei [3/3]
Lai, J. T. [0/2]
Lai, Y. J. [1/1]
Law, S. C. [0/1]
Lee, C.-C. [0/1]
Lee, C.-H. [1/5]
Lee, C. P. [1/7]
Lee, C.-Y. [0/1]
显示项目101-125 / 301. (共13页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈