National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20126348      在线人数 : 247
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目201-225 / 301. (共13页)
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wen, Jyh-Horng [1/1]
Wen, Yu-Ching [0/2]
Wong, Tzu-Jung [2/2]
Wu, J. C. [0/1]
Wu, J. D. [0/1]
Wu, Jenq-Shinn [1/18]
Wu, Jiun-Kuan [1/1]
Wu, M. C. [0/1]
Wu, Ming-Ting [0/1]
Wu, N. Y [0/1]
Wu, Tsu-Hsin [2/4]
Wu, Tsung-Yi [7/8]
Xu, Wei-Qin [2/2]
Yang, Cheng-Han [0/2]
Yang, Shiuh-Pyng [0/1]
Yu, Shiaw-Shian [0/1]
Yuri, M. [0/3]
Zhao, J. G. [0/1]
Zheng, D. [1/1]
Zheng, Yibin [1/1]
何威毅 [1/1]
何明華 [0/9]
何滿龍 [0/1]
余弘翔 [0/1]
劉智群 [0/2]
显示项目201-225 / 301. (共13页)
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈