National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25646810      在线人数 : 305
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目76-100 / 516. (共21页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hsu, Y. H. [1/1]
Hsu, Yen-Feng [1/2]
Huang, C. K. [1/2]
Huang, Charles Chien-Che [0/1]
Huang, Chien-Che [1/1]
Huang, Chuan-Kuei [1/1]
Huang, Ho-Chih [1/1]
Huang, Jheng-Yu [0/1]
Huang, Menz-Ru [1/1]
Huang, Po-Tung [1/1]
Huang, S. C. [0/1]
Huang, Sy-Ruen [2/4]
Huang, W.-T. [1/1]
Huang, Wei-Tzer [23/25]
Huang, Y. S. [1/1]
Hwang, J. J. [1/1]
Hwang, R. L. [1/1]
Hwang, Yeong-Maw [1/2]
J. G. Korvink [1/2]
Jao, Chih-Hsuan [1/3]
Jhang, Chu-Fong [1/1]
Jheng, Ming-Wei [1/1]
Ji, Syue-Cheng [1/1]
Jong, G. J. [5/6]
Jou, C.-S. [0/1]
显示项目76-100 / 516. (共21页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈