National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6469/11641
造访人次 : 16974379      在线人数 : 337
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

第五期 [11/11]
第六期 [16/16]
第七期 [12/12]
第八期 [9/9]
第九期 [14/14]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目26-50 / 68. (共3页)
<< < 1 2 3 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yi-Chun Christine Yang [1/1]
Yu-Chuan Joni Chao [1/1]
Yu, Hsi-Hsi [1/1]
國立彰化師範大學文學院 [3/3]
屈慧麗 [1/1]
廖葆禎 [1/1]
張政偉 [1/1]
張金蘭 [1/1]
張麗珠 [1/1]
曾敬宗 [1/1]
曾瑾玲 [1/1]
李建德 [1/1]
李晶菁 [1/1]
李蕙如 [1/1]
沈富源 [1/1]
王子今 [1/1]
王素芬 [1/1]
簡澤峰 [1/1]
耿志堅 [2/2]
胡瀚平 [1/1]
蔡淑芬 [1/1]
許珮慈 [1/1]
許聖和 [1/1]
許麗芳 [1/1]
許麗芳 [1/1]
显示项目26-50 / 68. (共3页)
<< < 1 2 3 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈