National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6481/11653
造访人次 : 23404613      在线人数 : 225
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

期刊論文 [185/192]
國科會計畫 [26/46]
專書 [2/3]
會議論文 [176/331]
其他研究報告 [1/4]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-25 / 761. (共31页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
A. Agarwal [1/1]
A. Galvanauskas [3/3]
Aghapi Mordovanakis [1/1]
Ai, C. Y. [3/3]
Ai, Ching-Yuan [4/4]
Alina Kotlyar [3/4]
Almantas Galvanauskas [1/1]
Anatoly Maksimchuk [1/1]
Baac, Hyoungwon [1/1]
Baker, J. R. [2/2]
Baker, James R. [1/1]
Bashrullah, R. [1/1]
Bill Nunnally [0/1]
Bixue Hou [2/2]
Branch, J. [1/1]
Branch, Jason [1/1]
Brewe, Joe E. [1/1]
Brewer, J. E. [2/3]
Brewer, Joe E. [3/3]
Brown, Bill [1/1]
Cai, C. H. [1/1]
Cao, C. [2/2]
Cao, Changhua [3/3]
Cao, Zhengyi [4/4]
Chan, Ming-Che [1/1]
显示项目1-25 / 761. (共31页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈