National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 26018135      線上人數 : 229
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

期刊論文 [130/160]
國科會計畫 [29/33]
專書 [6/9]
會議論文 [91/240]
其他研究報告 [0/34]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目51-75 / 443. (共18頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chen, Pin-Chung [1/2]
Chen, Po-Fan [1/1]
Chen, Pow-Wen [2/2]
Chen, S. P. [1/1]
Chen, Shau-Hua [1/1]
Chen, Shuang-Yuan [0/1]
Chen, Shun-Hsiang [1/1]
Chen, Tung-Chou [19/21]
Chen, Wei [0/1]
Chen, Wei-chao [1/1]
Chen, Y.-W. [2/2]
Chen, Y. Y. [1/2]
Chen, Yu-Cheng [4/4]
Chen, Yu-Wei [5/6]
Cheng, Po-Chun [4/5]
Cheng, Yong-Jie [1/1]
Chi, C. C. [0/1]
Chi-Pan Hwang [0/2]
Chiang, N.-Y [1/2]
Chiang, W. H. [1/1]
Chien-Chang Su [0/1]
Chien, Jung-shan [1/1]
Chih-Keng Chen [0/1]
Chiou, J. W. [2/2]
Chiou, Jr-Hu [1/1]
顯示項目51-75 / 443. (共18頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋