National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25687550      線上人數 : 109
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

期刊論文 [128/141]
國科會計畫 [18/26]
專書 [2/4]
會議論文 [123/237]
其他研究報告 [0/5]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目226-250 / 396. (共16頁)
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Wu, Chao Chin [22/27]
Wu, Shih-Hung [0/1]
Wu, Wei-En [0/1]
Xiao, C.-T. [1/1]
Yan, Shaur-Uei [1/1]
Yang, C. C. [1/1]
Yang, Chao-Tung [2/2]
Yang, Cheng-Ying [0/1]
Yang, Chih-Chun [1/1]
Yang, S. J. [2/2]
Yang, T. J. [0/1]
Yang, Tz-Hsien [2/2]
Yang, Yuan-Rung [1/1]
Yaw-Chung Chen [1/1]
Yeh, Jyh-Chiang [3/3]
Yen, Yuan-Tzu [1/1]
Yu, Shiuh-Sheng [2/2]
Yue-Chi Tseng [1/1]
Yung, Cheng-Jie [1/1]
Zhou, Q. [1/1]
丁一賢 [2/5]
丁德榮 [4/6]
伍朝欽 [2/11]
何岳剛 [1/1]
侯巧玲 [0/1]
顯示項目226-250 / 396. (共16頁)
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋