National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6469/11641
造訪人次 : 16835000      線上人數 : 95
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-16 / 16. (共1頁)
1 
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Huang, Chung-Kai [1/1]
Lu, Tsu-Ching [1/1]
Lu, Ying-Hsiu [1/1]
Wang, Hui-Chuan [1/1]
Wen, Ting-Hui [1/1]
Yi-Chun Christine Yang [1/1]
Yu-Chuan Joni Chao [1/1]
國立彰化師範大學文學院 [1/1]
張金蘭 [1/1]
張麗珠 [1/1]
曾瑾玲 [1/1]
李建德 [1/1]
李蕙如 [1/1]
沈富源 [1/1]
王子今 [1/1]
許麗芳 [1/1]
顯示項目1-16 / 16. (共1頁)
1 
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋