National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6469/11641
造访人次 : 16915082      在线人数 : 54
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-16 / 16. (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Huang, Chung-Kai [1/1]
Lu, Tsu-Ching [1/1]
Lu, Ying-Hsiu [1/1]
Wang, Hui-Chuan [1/1]
Wen, Ting-Hui [1/1]
Yi-Chun Christine Yang [1/1]
Yu-Chuan Joni Chao [1/1]
國立彰化師範大學文學院 [1/1]
張金蘭 [1/1]
張麗珠 [1/1]
曾瑾玲 [1/1]
李建德 [1/1]
李蕙如 [1/1]
沈富源 [1/1]
王子今 [1/1]
許麗芳 [1/1]
显示项目1-16 / 16. (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈