National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25661451      線上人數 : 101
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

期刊論文 [120/152]
國科會計畫 [11/11]
專書 [11/28]
會議論文 [36/291]
其他研究報告 [9/31]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目51-75 / 374. (共15頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Jan, Jen-Fa [1/1]
Juan, C. H. [0/1]
Kao, S. J. [0/1]
Kao, Shuh‐Ji [1/1]
Kaohsiung Brain Tumor Research Group [1/1]
Ku, B. H. [1/1]
Kuo, Ching‐Huei [1/1]
Kuo, Yau-Chang [1/1]
Lau, Sze-Man [2/2]
Lee, Cheing-Tung [2/2]
Lee, Chien-Ping [0/8]
Lee, H. Y. [1/1]
Lee, Hong-Yuan [5/6]
Lee, J. F. [0/1]
Lee, J. Y. [0/1]
Lee, M. F. [1/1]
Lee, T. Y. [1/2]
Lee, Tsung-Yu [2/2]
Li, S. M. [1/3]
Li, Yi [3/3]
Liang, W. S. [0/1]
Lin, Chun-Chiang [1/1]
Lin, Jiun-Chuan [1/1]
Lin, Neng-Hui [1/1]
Lin, T. C. [1/2]
顯示項目51-75 / 374. (共15頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋