National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25646588      線上人數 : 326
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

期刊論文 [345/404]
國科會計畫 [37/49]
專書 [3/11]
會議論文 [2/95]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目101-125 / 748. (共30頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Cheng, M. J. [4/4]
Cheng, Mu-Jeng [2/2]
Cheng, P. Y. [0/2]
Cheng, Pi-Yun [14/18]
Cheng, Y. C. [1/4]
Cheng, Yu-Cheng [1/1]
Cheng, Yu-Shia [1/1]
Cheung, Y. K. [0/1]
Chi, Chih-Chin [1/1]
Chi, Liang-Sheng [2/2]
Chiang, C.-K. [0/5]
Chiang, Chao-Yi [1/1]
Chiang, N.-C. [0/1]
Chiang, Wu-Hsiung [1/2]
Chien, Shu-Hua [1/2]
Ching-Han [1/1]
Chiou, Show-Jen [1/1]
Chir, Jiun-Ly [2/2]
Chisholm, Malcolm H. [3/4]
Chiu, Chin-Yi [1/1]
Chiu, Jing-Huei [3/3]
Chiu, Mei-Chun [1/1]
Chiu, P. L. [2/4]
Chiu, Pei-Ling [13/16]
Chiu, T. C. [1/5]
顯示項目101-125 / 748. (共30頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋