National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25661619      線上人數 : 94
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

期刊論文 [345/404]
國科會計畫 [37/49]
專書 [3/11]
會議論文 [2/95]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目126-150 / 748. (共30頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chiu, Tsai-Chin [3/3]
Chiu, Yi-Wen [1/1]
Cho, S. J. [1/1]
Cho, Wei-Min [1/1]
Choi, Hiuwan [1/1]
Choi, Y. S. [1/1]
Chong, C. P. [1/1]
Chong, Chin-Pong [1/1]
Chong, D. P. [9/10]
Chou, Chin-Cheng [1/1]
Chou, Chung-Kuang [1/1]
Chou, Chung-Kung [1/1]
Chou, Li-Jen [1/1]
Chou, Y. C. [1/1]
Chou, Yi-Chun [1/1]
Chrambach, A. [0/1]
Christoph Langes [1/1]
Christophe Baylon [1/1]
Christopher J. Chancellor [1/1]
Chu, H. W. [1/5]
Chuang, Chih-Yuan [1/1]
Chuang, Chuan-Hung [1/1]
Chuang, Nien-Tsu [7/7]
Chuang, Sheng-Jie [1/1]
Chuang, Shiow-Huey [1/1]
顯示項目126-150 / 748. (共30頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋