National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25693309      線上人數 : 90
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

期刊論文 [345/404]
國科會計畫 [37/49]
專書 [3/11]
會議論文 [2/95]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目226-250 / 748. (共30頁)
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Her, J. J. [0/1]
Hidekazu Shimotani [1/1]
Ho, Chien-Chang [1/1]
Ho, Shi-Mau [1/1]
Ho, Shih-Mao [3/3]
Ho, Yu-Ling [4/4]
Hoffman, Brian M. [2/2]
Hoogeveen, Ron C. [2/2]
Horng, Yih-Chern [25/25]
Hou, Z. [1/1]
Hsiao, Ching-Sheng [4/4]
Hsiao, Tsun-Hung [3/3]
Hsieh, C. H. [1/1]
Hsieh, Chang-Chih [7/7]
Hsieh, Chien-Kuo [3/3]
Hsieh, Chun-Chin [2/2]
Hsieh, Chung-Ching [1/1]
Hsieh, Hong-Yi [2/2]
Hsieh, Hsiang-Hua [1/1]
Hsieh, I-Ping [1/1]
Hsieh, K. C. [2/2]
Hsieh, Kun-Chun [3/3]
Hsieh, M. H. [0/1]
Hsieh, M.-M. [0/1]
Hsieh, Meng-Hua [2/3]
顯示項目226-250 / 748. (共30頁)
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋