National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25677617      線上人數 : 83
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

期刊論文 [235/253]
國科會計畫 [18/20]
專書 [6/7]
會議論文 [52/280]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目101-125 / 684. (共28頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Cheng, Shiang-Shi [1/1]
Cheng, T. J. [0/1]
Cheng, Tzyy-Jon [1/1]
Cheng, Zhi-Sheng [1/1]
Chengkuo Lee [0/2]
Cherng, Ya-Tung [1/1]
Chia-Hua Chan [0/6]
Chia-Hung Hou [0/2]
Chiang, Y. C. [0/2]
Chiang, Yu-Chia [0/2]
Chien-Chieh Lee [0/2]
Chien, Feng-Tso [6/6]
Chien, H.-T. [0/1]
Chien, L. C. [3/3]
Chien, Liang-Chy [3/3]
Chih-Hung Huang [0/1]
Chih, Y. S. [1/2]
Chih, Yu-Shiun [1/1]
Chii-Chang Chen [0/12]
Chin, Yi-Min [5/5]
Chiou, Arthur E. T. [6/6]
Chiu, Chien-Chia [0/2]
Chiu, H. C. [0/1]
Chiu, Kuan-Yao [1/1]
Cho, Wei-Min [2/2]
顯示項目101-125 / 684. (共28頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋