National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25687789      在线人数 : 97
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

期刊論文 [122/136]
國科會計畫 [32/35]
專書 [5/8]
會議論文 [22/152]
其他研究報告 [0/10]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目151-175 / 243. (共10页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
林雅莉 [0/2]
柯毓麟 [0/1]
梁文耀 [3/3]
楊婉秀 [7/8]
楊攸中 [0/1]
江學瀅 [0/1]
江宗佑 [0/1]
洪曉芬 [0/2]
洪杏寧 [1/2]
洪銘聰 [1/1]
游于仙 [0/2]
湯宗泰 [2/3]
湯宗益 [5/6]
湯長裕 [1/1]
滕南瑋 [0/1]
焦德沛 [0/2]
王凱 [0/2]
王怡舜 [17/19]
王謙 [0/5]
王謙(共同主持人) [0/1]
王謙(計劃主持人) [0/4]
王貞淑 [0/2]
王道治 [0/2]
王林鑛 [0/1]
簡吟文 [1/1]
显示项目151-175 / 243. (共10页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈