National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25647366      線上人數 : 348
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

機電工程學系 [117/191]
積體電路設計研究所 [3/3]
資訊工程學系 [271/413]
電信工程研究所 [0/0]
電子工程學系 [256/476]
電機工程學系 [390/576]
顯示技術研究所 [0/0]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目26-50 / 1779. (共72頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Brown, Bill [1/1]
B�hringer, Karl F. [2/2]
C.-H. Lee [1/1]
Cai, C. H. [1/1]
Cao, C. [2/2]
Cao, Changhua [3/3]
Cao, Zhengyi [4/4]
Chan, C. S. [1/1]
Chan, Chi-Shiang [1/3]
Chan, Chia-Tai [8/8]
Chan, Hsiao-Lung [5/6]
Chan, Ming-Che [1/1]
Chan, Y. J. [0/1]
Chan, Yi-Cheng [27/30]
Chan, Yi-Jen [1/1]
Chang, C. C [1/1]
Chang, C. F. [1/2]
Chang, C. H. [2/2]
Chang, C.-I. [1/1]
Chang, C. Y. [8/10]
Chang, Che-wei [2/3]
Chang, Chein-I [2/2]
Chang, Chih-Hua [3/3]
Chang, Chih-Ming [0/2]
Chang, Chih-pei [1/1]
顯示項目26-50 / 1779. (共72頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋