National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25646562      線上人數 : 333
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

機電工程學系 [117/191]
積體電路設計研究所 [3/3]
資訊工程學系 [271/413]
電信工程研究所 [0/0]
電子工程學系 [256/476]
電機工程學系 [390/576]
顯示技術研究所 [0/0]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目976-1000 / 1779. (共72頁)
<< < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Tseng, Shu-Ming [4/4]
Tseng, W. H. [1/2]
Tseng, Wei-Hsin [1/2]
Tseng, Yue-Chi [1/1]
Tu, C. C. [0/1]
Tu, C. T. [0/1]
Tu, Chia-Chun [0/2]
Tu, Shu-Yang [1/1]
Tu, Wei-Hong [1/1]
Tu, Y. K. [1/1]
Tung, Shu-Ling [1/1]
Tutt, Marcel [1/1]
Twu, Yihjye [1/1]
Tzeng, Jing-Chi [2/3]
Tzeng, Jr-Luen [1/1]
Tzeng, Yen-Lin [2/2]
Tzeng, Yu-Bo [3/3]
Verma, A. [1/1]
Verma, Ashok K. [2/2]
W. C. Nunnally [0/1]
W. R. Yang [0/1]
Wan, C. S. [1/1]
Wan, Yi-Chih [1/1]
Wang, B. L. [2/2]
Wang, C. C. [3/3]
顯示項目976-1000 / 1779. (共72頁)
<< < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋