National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25677546      線上人數 : 102
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目76-100 / 658. (共27頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chen, Kuan-Hao [1/1]
Chen, Shau-Jiun [5/5]
Chen, Shih-Jung [3/3]
Chen, W. K. [3/4]
Chen, W. L. [1/1]
Chen, W.-T. [0/3]
Chen, W. Y. [1/1]
Chen, Wei-Yi [1/1]
Chen, Wen-Ling [2/2]
Chen, Ya-Chi [4/4]
Chen, Ya-Hui [1/1]
Chen, Yi-Bin [1/1]
Chen, Yuzhong [1/1]
Cheng, Cheu-Pyeng [1/1]
Cheng, Chih-Yu [1/1]
Cheng, Hsiu-Jung [1/1]
Cheng, Jwu-Ting [1/1]
Cheng, Liang-Chien [1/1]
Cheng, M. J. [4/4]
Cheng, Mu-Jeng [2/2]
Cheng, P. Y. [0/1]
Cheng, Pi-Yun [14/15]
Cheng, Y. C. [1/1]
Cheng, Yu-Cheng [1/1]
Cheng, Yu-Shia [1/1]
顯示項目76-100 / 658. (共27頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋