National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6469/11641
造访人次 : 16976027      在线人数 : 335
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目176-200 / 225. (共9页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
W. S. Du [2/2]
Wang, C. H. [0/1]
Wang, Jeng-Ting [1/1]
Wang, Y. [1/1]
Wang, Yung-Chin [1/1]
Wei-Pang Yang [3/4]
Wei-Shih Du [2/2]
Wu, Chien-Hung [1/1]
Wu, Jui-Di [3/3]
Wu, T. Y. [1/1]
Wu, Tsu-Yang [9/9]
Wu, Tzong-Chen [1/1]
X. P. Ding [1/1]
X. Y. Liu [1/1]
Y.H.Liu [2/2]
Y. J. Huang [2/2]
Yan, Yung-Lu [1/1]
Yang, Chou-Chen [1/1]
Yang, Hsin-Chou [1/1]
Yang, Hsiu-Fei [1/1]
Yang, Jiing-Ru [3/3]
Yang, M. J. [1/1]
Yang, Wei-Pang [0/1]
Yao, Yi-Ching [1/1]
Yeh, Tzu-Chang [1/1]
显示项目176-200 / 225. (共9页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈