National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25661587      在线人数 : 87
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目551-575 / 1010. (共41页)
<< < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Luo, C. W. [2/2]
Luo, Chuan-Yu [1/1]
M. J. Kim [1/1]
M. M. Grush [1/1]
M. Paranthaman [1/1]
Ma, Y. R. [2/2]
Mahajan, S. [1/1]
Mays, M. D. [1/1]
Mei, W. N. [3/3]
MERCIER, O. [1/1]
Min, J. F. [1/1]
Moerkirk, Robert P. [1/1]
Mollah, S. [1/1]
Morishita, T. [1/1]
Mou, C. Y. [1/1]
N. Peygambarian [1/1]
N. Peyghambarian [2/2]
Nayak, Pradipta K. [4/4]
Nee, Tzer-En [1/1]
Neeleshwar, S. [2/2]
Ng, Kin-Wang [1/1]
Ng, Tai-Kai [2/2]
Nong, N. V. [3/3]
Norman G. Lederman [1/1]
Ohtak, M. [1/1]
显示项目551-575 / 1010. (共41页)
<< < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈