National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 31090805      在线人数 : 372
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目251-275 / 8837. (共354页)
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chang HP [0/1]
Chang, Hsiao-Huang [1/1]
Chang, Hsiao-Yun [1/1]
Chang, Hsihui [1/1]
Chang, Hsin-Che [1/1]
Chang, Hsing-Cheng [38/39]
Chang, Hsu [1/1]
Chang, Hsuan-Shao [0/1]
Chang, Huey-Por [13/56]
Chang, Huey‐Por [1/1]
Chang, Hui-Tzu [1/1]
Chang, Hung-Chang [1/1]
Chang, I-Jy [1/1]
Chang, Ida [2/2]
Chang, Ing-Chau [37/48]
Chang, J. C. [6/10]
Chang, J. G. [10/11]
Chang, J. R. [0/1]
Chang, J. Y. [0/1]
Chang, Jan-Gowth [9/9]
Chang, Jay [3/3]
Chang, Jen-Chia [2/2]
Chang, Jenq-Yang [2/2]
Chang, Jhih-Hong [0/1]
Chang, Jih-Yuan [32/47]
显示项目251-275 / 8837. (共354页)
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈