National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6469/11641
造訪人次 : 19748483      線上人數 : 248
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目4276-4300 / 8805. (共353頁)
<< < 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Tien, Li-Chu [1/1]
Tien-Wei LIN [0/1]
Ting, C. C. [1/1]
Ting, Chien-Chung [1/1]
Ting, Kang-Di [1/1]
Ting, Wen-Ying [2/2]
Ting, Wu [1/1]
Tiyu Chen [0/1]
Tkaczyk, E. R. [1/1]
To, I. [1/1]
To, Kun-Hin [2/2]
Tom E. Glass [1/1]
Tom Hasenberg [1/1]
Tom Rosenmayer [1/1]
Tomohiro Suetsuna [1/1]
Tomoyasu Ito [2/2]
Tong-Qin Wu [1/1]
Tran, Joe Q. [0/1]
Treagust, D. F. [0/2]
Treagust, David [1/1]
Treagust David F. [2/2]
Trieu, Minh [0/1]
Tripathi, V. K. [0/1]
Trodahl, H. J. [2/3]
Trotta, S. [1/1]
顯示項目4276-4300 / 8805. (共353頁)
<< < 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋