National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24742027      線上人數 : 72
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1226-1250 / 8819. (共353頁)
<< < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chuang, Y. H. [0/2]
Chuang, Ying-Ying [1/1]
Chuang, Yu-Hui [1/1]
Chuang, Yun-Hsin [2/2]
ChuangChing-Wen [1/1]
Chue, Yu-Lun [1/1]
Chueh, Chun-Mei [1/1]
Chueh, Ling-Huey [1/1]
Chueh, Yu-Lun [1/1]
Chuen, C. M. [1/1]
Chuian-Fu KEN [0/1]
Chumly, Phillip H. [1/1]
Chun-Hung Hu [1/1]
Chunag, Nien-Tsu [1/1]
Chung-
Chih Chen
[0/1]
Chung, Anyi [4/12]
Chung, C. [1/1]
Chung, Chen-Wei [0/1]
Chung, Chia-Wei [1/1]
Chung-Chih Chen [1/1]
Chung, D. S. [2/2]
Chung-I. G. Hsu [0/1]
Chung, Jian-An [2/2]
Chung-Ming Huang [0/25]
Chung, P.-C. [4/4]
顯示項目1226-1250 / 8819. (共353頁)
<< < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋