National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25620588      線上人數 : 155
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目2326-2350 / 8827. (共354頁)
<< < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Juang, Rong-Huay [1/1]
Jun-Yi Chen [1/2]
Jung, S. J. [1/1]
Jung, Tsi-Hua [0/1]
Jyh-Shiou Chen [0/4]
K. D. Campbell [0/1]
K. H. Koh [0/2]
K. I. Kang [1/2]
K. Kang [2/2]
K. Lawniczak-Jablonska [1/1]
K Praveen Parboteeah [2/2]
Kafala, T. [0/1]
Kah How Koh [0/1]
Kahn, Bruce E. [6/6]
Kai, F. [1/1]
Kai Wang [0/1]
Kaiser, A. B. [5/9]
Kaiser, Alan B. [1/1]
KaiWang [0/1]
Kakizawa, T. [0/1]
Kam, Yeong-Choy [1/1]
Kamchatnov, A. M. [1/1]
Kan, C. S. [0/1]
Kan, K.H. [0/1]
Kan, L. S. [0/1]
顯示項目2326-2350 / 8827. (共354頁)
<< < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋