National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25646064      在线人数 : 322
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

期刊論文 [128/141]
國科會計畫 [18/26]
專書 [2/4]
會議論文 [123/237]
其他研究報告 [0/5]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目276-300 / 396. (共16页)
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
徐明正 [1/1]
徐立興 [0/1]
施大偉 [0/1]
施明毅 [1/6]
曾千瑜 [0/1]
曾毓玲 [1/1]
曾瓊慧 [0/1]
曾約棋 [0/3]
李伯訓 [0/1]
李允中 [2/3]
李封儒 [1/1]
李萬琳 [1/1]
李麗華 [0/1]
林宏勳 [0/1]
林彥亨 [1/1]
林怡君 [0/1]
林文慶 [0/1]
林欣珏 [0/2]
林清一 [0/1]
林素穗 [1/3]
林美芳 [0/1]
林華淵 [0/1]
林郁睿 [0/1]
林霓苗 [0/1]
梁忠瑋 [2/2]
显示项目276-300 / 396. (共16页)
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈