English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 6469/11641
Visitors : 16914963      Online Users : 341
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister
Browse

期刊論文 [29/51]
國科會計畫 [2/4]
專書 [11/27]
會議論文 [14/96]
其他研究報告 [1/29]

Top Upload

Loading...

Top Download

Loading...

RSS Feed RSS Feed
Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 1-25 of 35. (2 Page(s) Totally)
1 2 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Chang, Chia-Jen [9/12]
Chou, Tai-Lung [4/6]
Lee, Yuh-Feng [1/1]
Lin, Li-Yu [0/1]
Mo, Wan-Shin [2/3]
Zhang, Silu [2/2]
劉坤億 [0/1]
劉書彬 [1/1]
周台龍 [0/4]
張嘉仁 [5/17]
張思路 [0/2]
徐仁輝 [1/1]
李毓峰 [7/14]
林建弘 [0/3]
林玫君 [0/19]
林玫君/共同主持人 [0/3]
林玫君/子計畫主持人 [0/2]
林理裕 [2/4]
楊建成 [0/1]
楊東連 [1/3]
歐柏麟 [0/1]
洪翠娥 [6/11]
熊忠勇合譯, Guy Peters原著 [0/1]
王慧中 [0/1]
紀潔芳 [0/1]
Showing items 1-25 of 35. (2 Page(s) Totally)
1 2 > >>
View [10|25|50] records per page

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback