National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20170827      在线人数 : 354
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-25 / 225. (共9页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Babuška, Ivo [1/1]
Bartsch, T. [1/1]
Berndt, Bruce C. [3/3]
C. S. Chuang [2/2]
Chan, Heng-Huat [3/3]
Chang, C. J. [2/2]
Chang, Chee-Jang [1/1]
Chang, Chih-Hung [1/1]
Chang, K. Y. [1/1]
Chang, Koan-Yuh [1/1]
Chang, Shu-Chu [1/1]
Chang, Tsun-Kuo [4/4]
Chao, Day-Yu [1/1]
Chen, C. L. [0/1]
Chen, Chao-Nien [14/16]
Chen, Chiu-Ting [0/1]
Chen, Fu-Gui [1/1]
Chen H. W. [1/1]
Chen, Hung-Wei [2/2]
Chen J. J. [1/1]
Chen, Jian-Jung [1/1]
Chen, Kuo-Jye [5/6]
Chen, May-Ru [3/3]
Chen, Shu-Ling [2/2]
Chen, Sin-Da [3/3]
显示项目1-25 / 225. (共9页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈