National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25661305      線上人數 : 107
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

機電工程學系 [117/191]
積體電路設計研究所 [3/3]
資訊工程學系 [271/413]
電信工程研究所 [0/0]
電子工程學系 [256/476]
電機工程學系 [390/576]
顯示技術研究所 [0/0]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目826-850 / 1779. (共72頁)
<< < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
O'Connell, R. [1/1]
Oh, Kyujin [1/1]
Otsuka, Atsushi [1/1]
Ou, Yu-He [1/1]
P. Gatchell [3/3]
P. Mamidipudi [3/3]
Pai, Kai-Jun [2/2]
Pan, C. T. [1/1]
Pan, J. I. [1/3]
Pan, Jiann-I [1/1]
Pan, T.-S. [4/4]
Pan, Tien-Szu [1/1]
Pan, Y. C. [0/1]
Pan, Y. T. [1/1]
Pan, Yung-Chung [1/1]
Peng, C. K. [0/1]
Peng, Chris [2/3]
Peng, Guang-Yu [1/1]
Penth, Y. J. [2/2]
Perng, J. Y. [1/1]
Petrilla, John [1/1]
Pin-Chuan Yao [1/1]
Po-Chao Huang [0/2]
Po-Yueh Chen [4/4]
Pong, W. F. [2/2]
顯示項目826-850 / 1779. (共72頁)
<< < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋