National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25647482      在线人数 : 323
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-25 / 398. (共16页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Cai, Fu-quan [2/2]
Cao, Jia-Hao [2/2]
Chang, C. L. [0/1]
Chang, Chien-Chen [1/1]
Chang, H.-T. [1/1]
Chang, Jen-Chia [1/1]
Chang, Jih-Yuan [1/1]
Chang, K. Y. [2/2]
Chang, Koan-Yuh [1/1]
Chang, Shao-Shiun [1/2]
Chang, Shu-Hsuan [18/23]
Chang, T. C. [0/1]
Chang, W. J. [1/1]
Chang, Wen-Jer [1/1]
Chang, Yung-Fu [1/1]
Chao, Chih-Yang [1/1]
Chao, Li-Ling [2/3]
Chen, C.-T. [1/1]
Chen, Cha'o-Kuang [4/4]
Chen, Cheng-Fu [3/3]
Chen, Chi-Hsiang [2/2]
Chen, Chia-Hsun [1/1]
Chen, Chien-Tsun [2/2]
Chen, Chih-Ming [0/1]
Chen, Chin-Pin [6/6]
显示项目1-25 / 398. (共16页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈