National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25661400      線上人數 : 105
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

期刊論文 [235/253]
國科會計畫 [18/20]
專書 [6/7]
會議論文 [52/280]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目26-50 / 684. (共28頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chang, Hsing-Cheng [26/27]
Chang, J. Y. [0/1]
Chang, Jay [3/3]
Chang, Jenq-Yang [2/2]
Chang, Jih-Yuan [2/3]
Chang, Jung-Yang [1/1]
Chang, K. H. [3/4]
Chang, Kuo-Hsiung [1/1]
Chang, Li-Ren [1/1]
Chang, M. W. [0/1]
Chang, Ming-Chang [0/2]
Chang, Ming-Wen [1/1]
Chang, P. K. [1/2]
Chang, S. J. [1/1]
Chang, Shih-Sheng [2/2]
Chang, Szu-Li [1/1]
Chang, Wei-Jen [0/1]
Chang, Yu-Yang [1/3]
Chang, Yuni [3/4]
Chao, Ching-Shiun [0/1]
Chen, C.-C. [0/2]
Chen, C. M. [0/1]
Chen, C. R. [0/1]
Chen, C. Y. [0/2]
Chen, Cheng-Chung [0/1]
顯示項目26-50 / 684. (共28頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋